Begrafenis

Gedurende eeuwen wordt begraven (teraardebestelling, inhumatie) als de enige vorm in onze funeraire cultuur om de overleden ten ruste te leggen. Sinds de jaren ’70, kenden het aantal crematies een stijgende lijn, en stilaan werd aan deze vorm ook meer aandacht geschonken. Daardoor kenden het aantal crematies de laatste drie decennia een sterke stijging.

In kleinere gemeentes en dorpen, blijft het merendeel van de mensen opteren voor een traditionele begrafenis. In grootsteden merken we echter een verschil. Daar is het aantal begrafenissen t.o.v. het aantal crematies ongeveer gelijk.

Sterven hoort bij het leven. Toch is het geen onderwerp waar we graag over praten of langer bij stilstaan dan nodig. Dat is jammer. We worden er immers allen mee geconfronteerd. Uitvaartzorg De Boever is beroepshalve volledig op de hoogte van alle formaliteiten die dienen te gebeuren.

De luisterbereidheid en gepersonaliseerde aanpak van uw uitvaartverzorger helpt om het verlies beter te verwerken. Uitvaartzorg De Boever staat gekend voor vakbekwaamheid en eerbiedwaardigheid. Wij hebben steeds een oprechte samenwerking met de familie en vrienden.

Wij zijn 24 uur per dag te bereiken, om u bij te staan wanneer dit het meest van ons verwacht wordt.

T. 09 386 30 64

Rouwberichten —

Druk op "het bericht icoon" om een boodschap na te laten
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, maar vol droefheid om het afscheid,
melden wij u het overlijden van
MEVROUW Leona Van De Wege weduwe van de heer André Vandewege († 2014) ° Wontergem op 1 december 1925 Dentergem op 24 januari 2015

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen
zal opgedragen worden in de Sint-Agneskerk te Wontergem op
zaterdag 31 januari 2015 om 11.30 uur,
gevolgd door de begraefenis in de familiegrond
op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Dank aan allen die Leona liefde, geluk en vriendschap gaven.

Schrijf een bericht
Met droefheid melden wij u het onverwachte overlijden van
DE HEER Guido Hertsens echtgenoot van mevrouw Lucienne Van Haver ° Merksem op 2 juli 1939 Gent op 20 januari 2015

Gewezen binnenhuisarchitect

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij
u uitnodigen zal opgedragen worden in de
Sint-Martinuskerk (Kortrijkstraat) in Petegem a/d Leie op
maandag 26 januari 2015 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

De asverstrooiing op de begraafplaats te Astene
zal plaatshebben in intieme kring.

Dank aan allen die Guido liefde, geluk en vriendschap gaven.

Schrijf een bericht
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest, maar vol droefheid om het afscheid,
melden wij u het overlijden van
DE HEER René De Waele weduwnaar van mevrouw Marie-José De Wulf
partner van mevrouw Lutgarde Verhoye
° Astene op 6 februari 1932 Kortrijk op 18 januari 2015

Gewezen medezaakvoerder van n.v. Legerstock De Wulf Deinze

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij
u uitnodigen zal opgedragen worden in de 
Sint-Corneliuskerk te Machelen-Zulte op
vrijdag 23 januari 2015 om 11 uur,
gevolgd door de bijzetting in het columbarium
op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Dank aan allen die René liefde, geluk en vriendschap gaven.

Schrijf een bericht
Dankbaar om wat hij voor ons betekende nemen we afscheid van
DE HEER Jules Bergé echtgenoot van mevrouw Fernanda Van Damme ° Vinkt op 17 februari 1927 Deinze op 16 januari 2015

De plechtige uitvaartliturgie zal volgens de wens
van de familie in intieme kring plaatshebben
gevolgd door de inzetting van de asurne in
de urnenkelder op de begraafplaats te Deinze.

Dank aan allen die Jules liefde, geluk en vriendschap gaven.

Schrijf een bericht
Naar alle rouwberichten +
Toon rouwbericht Condoleren Bloemen bestellen Print

Uw boodschap kan in alle discretie enkel bekeken worden door de familie van de overledene.

Sluiten